İş Yeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkardığı kanunlarla iş sağlığı ve güvenliği kapsamında zorunlu hale getirdiği işyeri hekimliği hizmetleri, yetkili firmaların görevlendirdiği uzmanlar aracılığıyla yürütülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında işverenin yükümlülükleri ve çalışanların hakları düzenlenmiştir. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflandırmalara göre yapılan işyeri hekimi görevlendirmesi sözleşme ile yenilenmekte ve güvence altına alınmaktadır. İş güvenliği uzmanları ile birlikte eşgüdümlü şekilde yapılan görevlendirmeler her iki tarafın da hakkını korumaya yönelik olarak gerçekleşmektedir.

İşyeri hekimi nedir

İşyerlerinde meydana gelebilecek herhangi bir kazayı veya diğer sağlık problemlerini önleme çalışmalarını yürüten görevliye işyeri hekimi adı verilmektedir. Mesleki hastalıkların önüne geçmek için çok önemli olan işyeri hekimliği hizmetleri alanında deneyimli firmalar tarafından yürütülmelidir.

İşyerlerinde görevlendirilen işyeri hekimi, hemşiresi veya sağlık personeli resmi gazetede belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. İşyerinde çalışan herkesin sağlığını alınan önlemlerle korumaya çalışan işyeri hekimi çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Gerekli önlemlerden sonra meydana gelebilecek aksilikler yine aynı görevli tarafından bakanlığa rapor edilip bildirilmektedir.

İşyeri hekimi kimler olabilir

Kanunlarla çerçevesi çizilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürüten firmalara yöneltilen en önemli sorularından biri de işyeri hekimi kimler olabilir sorusudur. Bakanlıklar tarafından yapılan eğitimleri başarıyla tamamlayan kişiler işyeri hekimi olabilir. Bu eğitimlerin sonunda yapılan sınavı da başarıyla tamamlamak gerekir.

İşyeri hekimi kimler olabilir sorusunun birincil cevabı tabi ki hekimlik lisansına sahip olmaktır. Bunun da yolu tıp fakültelerinden geçer. Ayrıca bu alanda minimum beş sene çalışmış olan iş müfettişleri, bilim dalında çalışan veya çalışmaya devam eden doktorlar bakanlığın sınavlarında başarılı oldukları takdirde işyeri hekimi olarak görev yapabilirler. Halk sağlığı uzmanı olarak çalışan ve iş sağlığı güvenliği alanında 150 saatlik teorik-pratik eğitim almış kişiler de işyeri hekimi olarak çalışabilirler.

İşyeri hekimliği, hekimlik lisansından sonra yan dal olarak uzmanlaşma imkanı olan bir alan olduğu için, bu şekilde eğitime sahip olan hekimlerin de bu görevi ilgili eğitimi aldıktan sonra yürütmesi yönetmelik çerçevesinde mümkündür.

İşyeri hekimi neler yapar

İşyerlerinde hayati bir görev ifa eden işyeri hekimi neler yapar? İşyeri hekimi tüm çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı korunmasıyla mükelleftir. İşyerinde yaşanma ihtimali olan kazalara karşı iş güvenliği uzmanı ile birlikte gerekli önlemleri alır. Bu önlemler arasında işyerinin genel temizliği, çalışanların periyodik sağlık muayeneleri, hastalık sonucu izne ayrılmış ve 

hastalığını atlatıp işe geri dönmüş çalışanların sağlık kontrollerinin incelenmesi ve çalışmasına mani olan bir durumun olup olmadığının incelenmesi bulunmaktadır.

Bu çalışmaları tehlike sınıfı az olan işyerlerinde gözetim amacıyla ayda 10 saat, tehlike sınıfı orta olan yerlerde ayda 15 saat ve tehlike sınıfı yüksek olan yerlerde ise ayda 20 saat görev yaparak tamamlar.

İşyeri hekimi görevleri

İşyerlerinde görev yapan işyeri hekiminin görevleri kanunlarla belirlenmiştir. Genel olarak çalışan sağlığını korumak ana görev olsa da; çalışma alanı dışında kalan yemekhane, kantin, kreş, yatakhane, oyun odası, soyunma odası, emzirme odası, tuvalet ve duş alanlarının temizliğini kontrol etmek de ana görevler arasında sayılmaktadır.

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hareket ederek oluşabilecek riskleri elemine etmek, tüm mesai sürelerinde gece-gündüz ayrımı yapmadan çalışanların sağlığını korumak, düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak işyeri hekimi görevleriarasındadır.

Özellikle yemekhane ve kantin gibi yerlerde çalışan personellerin düzenli muayenelerinin yapılmasını sağlamak da görevleri arasındadır. Sağlık problemi yaşamış, izin süresi bitmiş ve iş geri dönecek personelin gerekli sağlık kontrollerinin yapılması, hastalık belirtileri gösteren çalışanların acil incelemelerinin tamamlanması ve bulaşıcı hastalık ihtimalinin asgari düzeye indirilmesi gibi önemli görevler işyeri hekimi tarafından yürütülmektedir.

whatsapp icon