Kurumsal

Rönesans Osgb

İş Sağlık Güvenlik Birimi

Biz Kimiz ? 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik, daha önce yayımlanan “işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin Çalışma esas ve usulleri” hakkındaki yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösterecek olan “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi“nin de yetkilendirilme ve çalışmaya başlamalarını sağladı.

Rönesans OSGB, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman işyeri hekimlerinden ve A/B/C sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan profesyonel bir kadroya sahiptir.

Profesyonellerimiz, iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarıp bir yaşam tarzı haline getirerek, hizmet niteliğini sürekli artırmayı hedeflemekte, iş sağlığı ve güvenliği alanında yasal mevzuata hakim olmanın yanında, sahada edindikleri mesleki birikimlerin ve sahada yaşadığı tecrübelerin ışığında çalıştığımız firmaların çözüm ortağı olmaktayız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Rönesans OSGB, çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korurken, kanuni sorumlulukları da yerine getirmekte yardımcı olmaktadır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet sağlayıcı olarak yer alan Rönesans OSGB teknolojik donanımı ve tecrübeli ekibiyle kuruluşlara güvenli, özenli ve çözüm odaklı hizmet üretmektedir.

Çalışanların iş gücü kaybını minimuma indirgemek ve zamandan tasarruf edebilmek için çalışanların periyodik olarak sağlık kontrollerini uzman kadrosuyla gerçekleştirmektedir.

whatsapp icon